Metode

Yve har utført aktsomhetsvurderingen gruppevis for aktører (leverandører og samarbeidspartnere) i vår verdikjede:

Kjernevirksomheten:

  • Kraftprodusenter
  • Nettselskap
  • Kraftforvaltning og -handel

Leverandører:

  • IT og system (Hardware og software)
  • Rådgivning, herunder HR og markedsføring
  • Salg  
  • Økonomi, finans og regnskap
  • Eiendom og drift

Yve har gjort en overordnet risikovurdering (sannsynlighet og konsekvens) for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har lagt til grunn følgende kriterier for vurdering av sannsynlighet og konsekvens.

Kriterier for vurdering av sannsynlighet:

   
1Svært sjeldenVil sannsynligvis ikke inntreffe de neste 5 årene
2SjeldenSannsynlighetsovervekt for å inntreffe de neste 3-5 årene
3SannsynligForventes å inntreffe de neste 3-5 årene
4Svært sannsynligPågår eller forventes inntreffe innen 3 år
5Påregnelig hendelsePågår

Kriterier for vurdering av konsekvens:  

   
1UbetydeligVil ikke forårsake noen skade eller brudd på menneskerettigheter
2LavVil sannsynligvis gi mindre alvorlig fysisk skade, og/eller noe psykisk skade
3MiddelsVil ikke forårsake noen skade, men kan oppstå brudd på menneskerettigheter
4HøyVil sannsynligvis gi mindre alvorlig fysisk skade, og/eller alvorlig psykisk skade
5AlvorligKan forårsake tap av liv eller alvorlig fysisk skade
Vurdering

Yve har i 2023 gjort en egenevaluering av aktørene, men vil frem mot Q3 2024 be om informasjon og bekreftelser fra våre leverandører.

LeverandørkategoriAntallSannsynlighetKonsekvensKommentar
Kraftprodusenter30-5022Norske produsenter, men HMS avvik forekommer
Nettselskap50-10022Norske nettselskap, men HMS avvik forekommer
Kraftforvaltning og -handel211Norske leverandører
IT og system (Software)10-2033Anerkjente norske og internasjonale leverandører som kan ha underleverandører i Asia med risiko for brudd på menneskerettigheter
IT og system (Hardware)10-2044Hardware fra anerkjente leverandører som Apple og Lenovo produsert i Asia
Rådgivning, herunder HR og markedsføring5-1011Norske leverandører
Salg 1-511Norske leverandører
Økonomi, finans og regnskap1-511Norske leverandører
Eiendom og drift10-2022HMS avvik forekommer for eiendomsdrift

Basert på resultatet av den overordnede vurderingen vil Yve frem mot Q3 2024 foreta en ytterligere vurdering hvor omfang av eventuelle brudd og muligheter for å rette på disse vurderes. Tilpasning og utarbeidelse av etiske retningslinjer og retningslinjer for innkjøp i henhold til premissene i åpenhetsloven vil være en viktig del av videre arbeid.