Miljøfyrtårn

Yve er miljøfyrtårnsertifisert!

Yve er en samfunnsbevisst- og en samfunnsansvarlig aktør. Vi er oppmerksomme på at vår virksomhet etterlater et fotavtrykk. Både kundeverdier og positive ringvirkninger, men også noe negativ påvirkning på miljøet. …