Østfold Energi og Yve inngår samarbeid om fastprisavtaler

Yve tilbyr fra 1. februar 2023 fastprisavtaler til næringslivet med leveranse fra Østfold Energi.

Kraftprodusenten Østfold Energi og strømkonsernet Yve har inngått en rammeavtale om fastpriskontrakter til bedriftsmarkedet.

Yve er morselskap til strømsalgsselskapene Kraftriket AS, Polar Kraft AS og Smart Energi AS. Det er strømselskapene til Yve som inngår avtaler med sluttkundene.

– Vi er glade for å ha fått på plass en rammeavtale med Yve-konsernet. Med sine sterke merkenavn vil de bidra til å sikre et volum med fastprisavtaler til næringskunder som ønsker forutsigbare priser, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Bakgrunnen er at regjeringen har vedtatt at kontraktsunntaket for grunnrenteskatten, som tidligere kun har vært tilbudt kraftkrevende industri, nå skal gjelde alle næringskunder.
Fastprisene skal gi forutsigbarhet for både næringskundene og kraftprodusentene.

–Det siste året har vist hvor store prisvariasjonene er i kraftmarkedet og hvor komplekst og uforutsigbart det er. Vi håper tilbudet blir godt mottatt og svarer ut et behov i markedet på sikt, sier Anders Kvamme, administrerende direktør i Yve.

Fastprisene vil tilbys på forretnings- og markedsmessige vilkår.

Avtalene Østfold Energi tilbyr gjennom Yve gjelder for prisområdet Vestlandet NO5, med levering fra 1. mars.

Prisene vil være tilgjengelige fra 1. februar. Da vil det også være mulig å inngå avtaler.
Se nærmere informasjon på smartenergi.com/nyheter og kraftriket.no/om/nyheter