Smart Energi overtar kundeporteføljen til Volte

Smart Energi dobler sin kundeportefølje i bedriftsmarkedet ved å kjøpe alle strømkundene til Volte. Kundeoverføringen skjer etter at Konkurransetilsynet har godkjent transaksjonen, tidligst 1. juli.

Robust forretningsmodell

Smart Energi har sammenfallende intensjon som Volte om å utvikle digitale løsninger for kundene som hjelper dem å forstå fakturaen og en forretningsmodell uten skjulte påslag og gebyrer.

Med konsernet Yve i ryggen har Smart Energi både kompetansen og systemplattformen som skal til for å tilby konkurransedyktige priser og gode digitale løsninger til bedriftskundene våre.

Smart Energi erfarer at bedriftskunder ønsker seg en enkel og trygg strømhverdag, men at stadig nye faktorer spiller inn når man skal velge den beste løsningen for sin bedrift. Kundene må ta stilling til solenergi, nettleie, termiske energikilder, bærekraftsrapportering, fastprisavtaler, energideling, markedspriser, valutasikring og mye annet, forteller daglig leder i Smart Energi, Hilde Bekkevard.

– Mange ønsker den ekstra tryggheten det er å snakke med en energirådgiver, og vår nærhet til markedet og kundene har vist seg å være en suksess innenfor bedriftsmarkedet. Antall bedriftskunder har vokst jevnt og trutt de siste årene, og med Volte-transaksjonen dobler Smart Energi kraftleveransen fra 270 GWh til 500 GWh i bedriftsmarkedet, forteller Bekkevard.

Hilde Bekkevard, daglig leder Smart Energi

Nye tilbud fra Smart Energi

Smart Energi vil videreføre spotprisavtalene med de samme påslagene som Volte-kundene har hatt til nå.

Kundene vil også få tilgang til en ny digital plattform, Min bedrift Pluss, en løsning som blant annet gir energibudsjett, forbruksanalyse og detaljert fakturaoversikt. I tillegg vil kundene få god hjelp av Smart Energis eksperter på bedriftsavtaler.

Samskaping videre

Med de nye kundene om bord, vil Smart Energi årlig levere 700 GWh strøm til våre kunder. Dette i samarbeid med konsernet Yve, hvor det totalt handles 5 TWh fysisk kraft gjennom året. I tillegg handler vi ulike finansielle sikringsinstrumenter, og vi bistår blant annet kraftkrevende industri, fiskeindustrien, eiendomsselskaper, borettslag/sameier og detaljhandel over hele landet. Med vår porteføljeforvaltning kan vi prissikre større eller mindre deler av kundenes fremtidige kraftkostnader, selv i et ustabilt marked.

Hilde Bekkevard gleder seg til veien videre.

– Kundene er våre viktigste rådgivere når vi utvikler våre tjenester, og jeg vet at mange av Volte-kundene har vært med på å påvirke de digitale løsningene som er utviklet så langt. Jeg håper og tror at disse vil bli med oss videre, og at vi sammen kan finne gode løsninger som reduserer energikostnaden til bedriften og som samtidig gir den nødvendige forutsigbarheten for kostnadene.

Om Smart Energi

Smart Energi tilbyr strømavtaler, solcellepanel, varmepumper og elbilladere for privat- og bedriftsmarkedet. Selskapet har som mål å møte det økende behovet for strøm med bærekraftige og fremtidsrettede løsninger, og samtidig levere den beste kundeopplevelsen.

Selskapet inngår i Yve-konsernet, som ønsker å være en motvekt til andre aktører i bransjen gjennom nærhet til kundene og lokal tilstedeværelse. Kundebehovet er i fokus når vi utvikler bærekraftige løsninger som energideling og digitale tjenester.

Yve har et av bransjens største krafthandelsmiljø som hjelper kundene våre å finne ønsket balanse mellom kostnad og forutsigbarhet. Yve kan tilby en rekke sikringsavtaler, i tillegg til standard spotprisavtaler.

Les mer om Smart Energis historie på https://www.smartenergi.com/om-oss

Om Volte

Volte leverer innovative strømprodukter til bedriftsmarkedet, og eies 50 prosent av Hafslund og 50 prosent av Eviny. Som følge av utfordringer knyttet til lønnsomhet i et stadig tøffere marked, har Voltes eiere besluttet å avvikle selskapet.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt: 

Hilde Bekkevard, daglig leder i Smart Energi
Telefon: 920 32 092
E-post: hilde.bekkevard@smartenergi.com

Anders Frostrud, daglig leder i Volte
Telefon: 916 62 295

E-post: anders.frostrud@volte.no