YVE AS kjøper seg inn i Green Norway

Anonym
YVE og majoritetseier Partner Energy har inngått avtale om at Yve kjøper seg inn i Green Norway. Etter transaksjonen eier Yve 10% av aksjene i selskapet. Direktør i Yve As, Anders Kvamme, og daglig leder i Green Norway, Erik Åbyholm, er svært fornøyde over å få hverandre med på laget.

Omkring 40% av Norges energiforbruk går i dag til bygg. Green Norway ble etablert i 2020 med en klar ambisjon om å redusere dette. Selskapet har siden oppstarten utviklet plattform og kompetanse for å levere tjenesten Energy-as-a-Service (EaaS) til store næringsbygg. Porteføljen består av hotellbygg, industribygg og andre typer næringsbygg.

Gjør energioptimalisering enkelt

Daglig leder i Green Norway, Erik Åbyholm, forteller at energi er komplekst, og at det er mye som påvirker hva man betaler i energikostnader hver måned. – Tjenesten EaaS gjør energioptimalisering av bygg enkelt for kunden. Green Norway sørger for at en analysedrevet helhetstanke ligger til grunn for å ta gode energivalg, sier Åbyholm.

Unik kompetanse

Yve på sin side har fulgt selskapet siden oppstarten, der Green Norway har vært en gjennomgående profesjonell kunde av datterselskapet Kraftriket. Anders Kvamme, direktør i Yve AS, forteller at Yve fra sidelinjen har sett hvor god effekt EaaS-tjenesten har for å gjøre etablerte bygg mer energieffektive. – Vi ser hvilken unik kompetanse selskapet besitter og vi ønsker å være med på reisen videre. – Yve AS, gjennom datterselskapene Polar Kraft og Kraftriket, har mange kunder som i fremtiden kan oppnå stor energieffektivisering ved hjelp av tjenesten de nå kan tilby gjennom samarbeidet med Green Norway.

Gode energivalg for kunden

– Vi har over tid blitt godt kjent, og vi ser frem til å få med Yve på laget, sier Erik Åbyholm. – Begge selskap ser viktigheten av å sørge for at energiforbruk i bygg reduseres. Bærekraftsarbeid er mer enn ord, og gjennom EaaS sikrer vi at energikunder får fart på bærekraftsarbeidet knyttet til bygg – uten at de selv trenger å bruke masse tid på det. Vi sørger for kontroll, optimalisering og tar gode energivalg for kunden, avslutter Åbyholm.

Om Green Norway
Green Norway AS ble etablert i 2020 i Grimstad og har utviklet en tjeneste for energieffektivisering (EaaS). Tjenesten bidrar til å gjøre energioptimalisering enkelt, lønnsomt og målbart for kundene. Selskapet jobber analysedrevet og med en helhetstanke hvor alle byggets kostnader knyttet til energi optimaliseres. I tillegg til EaaS leverer selskapet tjenester knyttet til rapportering, energimerking og vurdering. Green Norway består av dedikerte mennesker som brenner for å forbedre energiforbruk i bygg og gjøre dem mer miljøvennlige.

Om Partner Energy
Partner Energy AS er majoritetseier i Green Norway AS. Er et investeringsselskap som skaper, utvikler og forbedrer selskaper i markedet for fornybar energi og teknologi. Selskapet er eid av Glastad Capital, Bergshav Capital og av partnerne Frank Håland, Espen Lundstrøm og Jan Tore Klemmetsen.