Yve er miljøfyrtårnsertifisert!

Miljøfyrtårn

Yve er en samfunnsbevisst- og en samfunnsansvarlig aktør. Vi er oppmerksomme på at vår virksomhet etterlater et fotavtrykk. Både kundeverdier og positive ringvirkninger, men også noe negativ påvirkning på miljøet.

Vi tar ansvar for å redusere vårt negative fotavtrykk til et minimum, gjennom å stille krav til oss selv og våre leverandører. Et miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn er essensielt for å kunne jobbe strukturert og målrettet, med tiltak for å kontinuerlig forbedre våre miljøprestasjoner. Vi er veldig glade for at vi er sertifisert som Miljøfyrtårn!

Hva betyr det å være sertifisert som Miljøfyrtårn?

Ved å være sertifisert så stiller det krav til hvordan vi utvikler og forbedrer våre miljøprestasjoner. Miljøledelsessystemet bidrar til å skape bedre innsikt og strukturert oppfølging. En annen positiv effekt er at ordningen i tillegg til å bevisstgjøre Yve, også bevisstgjør våre ansatte, som kan være med å bidra til å forbedre eget fotavtrykk utenfor jobb.

Yve vil ved bruk av Miljøfyrtårn som et miljøledelesesystemgjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor også matsvinn og plast er inkludert.

Bærekraft og det grønne skifte

Yve skal være et selskap som oppleves relevant og attraktivt i det grønne skifte. I tillegg til å levere fornybar energi har Yve løsninger som bidrar til å;

  • forbruke strøm mer effektivt
  • øke fornybar energiproduksjon
  • tilrettelegge for elektrisk mobilitet
  • skape bolyst og livskraftige lokalsamfunn

Dette velger vi å gjøre fordi vi bryr oss om- og ønsker å bidra til å ta vare på våre samfunn der vi bor.

Omstilling og utvikling av nye løsninger

Frode Schjenken Jensen, leder for teknologi og bærekraft i Yve, forteller at det grønne skiftet i stor grad handler om at verdenssamfunnet må omstille seg til en fremtid uten utslipp av skadelige klimagasser. – Da må vi alle omstille oss til at vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser, sier en engasjert Jensen, og forteller videre at Yve har en overordnet strategi om å skape verdier for sine kunder og eiere, med minst mulig miljøpåvirkning.

Yve skal bidra med energiløsninger som bidrar til å nå målet om at Norge blir et lavutslippsland innen 2050. Gjennom samarbeid med andre aktører skal Yve utvikle løsninger som bidrar til å at våre kunder forbruker fornybar energi mer effektivt, får mulighet til å produsere fornybar energi i eget hus og vi skal tilrettelegge for elektrisk mobilitet. Fremtiden er elektrisk – og Yve skal være en del av løsningen på våre felles utfordringer, sier Frode Schjenken Jensen.

Anonym
Frode Schjenken Jensen, leder for teknologi og bærekraft i Yve.

FN bærekraftsmål

Miljøfyrtårn som et miljøledelsessystem gir oss gode forutsetninger for å bidra til flere av bærekraftsmålene FN har utarbeidet. Kriteriene i ordningen påvirker faktisk direkte mot hele åtte av sytten bærekraftsmål. Systemet vil bidra til at vi kan jobbe mot og forbedre miljøprestasjonene – direkte mot oss selv og gjennom våre løsninger som tilbys våre kunder. Miljøfyrtårn hjelper oss til å redusere vår egne skygge som vi legger igjen etter oss. Vi skal tilby løsninger som kaster lys til våre kunder som reduserer deres skygge.

«Fremtiden er elektrisk – og Yve skal være en del av løsningen på våre felles utfordringer. Vi tar ansvar for vårt etterlatte fotavtrykk, og miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn vil bidra til at vi forbedrer vår egen miljøprestasjon».

– Frode Schjenken Jensen, leder for teknologi og bærekraft i Yve.