Yve AS
E-post: post@yve.no
LinkedIn
Org.nr.: 927 346 575


Våre ansatte

Anonym
Anders Kvamme
CEO
+47 934 85 005
Send e-post
Hilde Bekkevard
CPO
+47 920 32 092
Send e-post
Herold Myrland
COO/CTO
+47 915 93 333
Send e-post
Merete Hektoen
Leder Compliance og Risk
+47 478 31 017
Send e-post

Økonomi og bærekraft

Ingrid Svensrud
CFO
+47 958 80 750
Send e-post
Terry Ward
Økonomiansvarlig
+47 480 06 568
Send e-post
Margun Liodden
Økonomi medarbeider/ finansiell controller
+47 905 28 642
Send e-post
Lillian Ottesen
Controller
+47 976 00 480
Send e-post

IT, teknologi og utvikling

Frode Skorve
IKT- og infrastruktur
+47 992 98 686
Send e-post
Eyvind Hanssen
Digital forretningsutvikler
+47 917 85 190
Send e-post
Jon Gunnar Grimstad
Prosjektleder/utvikling
+47 900 11 209
Send e-post
Stine Sollie Nilsen
Systemansvarlig
+47 913 84 889
Send e-post
Roger Garfjell
Senior systemutvikler
+47 951 83 848
Send e-post

Anonym
Cato Gleditsch
Driftsansvarlig IT og IT Sikkerhet
+47 995 85 181
Send e-post
Anonym
Kristi Horne Gullstein
Prosjektleder
+47 982 06 155
Send e-post

Marked

Frode Schenken Jensen
Leder marked, konsept og 
energiløsninger
+47 908 94 105
Send e-post
May Britt Andersen
Merkevareansvarlig Kraftriket
+47 906 42 041
Send e-post
Lisbeth Pedersen
Merkevareansvarlig Smart Energi
+47 415 51 421
Send e-post
Kari Gillund
Digital markedsansvarlig
+47 480 35 739
Send e-post
Kristina Lundstedt
Merkevareansvarlig Ustekveikja
+47 958 11 977
Send e-post
Elin Westvik
Merkevareansvarlig Polar Kraft
+47 412 33 813
Send e-post
Morten Stormo
Konseptansvarlig
+47 476 64 555
Send e-post
Linda Kvam Bjørkum
Markedskoordinator
+47 476 46 741
Send e-post
Anja Ringnes Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
+47 926 92 396
Send e-post
Nina Stensæter
Kommunikasjonsansvarlig
+47 970 72 431
Send e-post
Anonym
Ronja Karoline Pedersen
Prosjektleder/utvikling
+47 467 64 044
Send e-post

Faktura, innfordring, kundeservice

Ørjan Kvalø
Leder FIKS
+47 905 43 480
Send e-post

Sølvi Tønder Leirvik
Leder fakturaservice
+47 907 53 734
Send e-post

Anne Grethe Solvik
Leder backoffice
+47 415 06 228
Send e-post

Oddveig E. Torgersen
Konsulent backoffice
+47 415 60 155
Send e-post
Amanda Lossvik
Konsulent backoffice
+47 97 58 40 44
Send e-post
Birger Eidshaug
Konsulent Backoffice
+47 959 69 853
Send e-post
Roger Schultz
Konsulent backoffice
+47 957 97 687
Send e-post
Jeanette A. Gjerdingen
Konsulent backoffice
+47 971 90 187
Send e-post
Karianne Grue Tufte
Energirådgiver/Backoffice
+47 986 65 659
Send e-post

Krafthandel

Heine Sebjørnsen
Leder krafthandel
+47 920 26 338
Send e-post
Julie Håkonsen
Kraftforvalter
+47 476 67 798
Send e-post
Torbjørn Røed Meberg
Leder finansiell handel
+47 905 27 692
Send e-post

Ola Ryen
Kraftforvalter
+47 909 77 124
Send e-post

Knut B. Øfjord
Senior porteføljeforvalter
+47 909 11 196
Send e-post
Benjamin Kirchner
Porteføljeforvalter finansiell handel
+47 457 37 226
Send e-post
Oddvar Steinhaug
Kraftforvalter
+47 918 27 245
Send e-post
Grete Hanssen
Produktkoordinator Strøm
+47 950 38 653
Send e-post
Knut Strømnes
Leder fysisk handel
+47 924 06 939
Send e-post
Atle Bondal
Porteføljeforvalter
+47 958 10 520
Send e-post
Birgit Nielsen Scholtholt
Leder avd. kraftforvaltning
+47 454 23 942
Send e-post
Margrethe Mørk Nilsen
Senior porteføljeforvalter
+47 975 12 126
Send e-post