Innledning

Yve AS er et konsern med fire datterselskap; Ustekveikja, Smart Energi, Kraftriket og Polar Kraft. Vår kjernevirksomhet er salg av strøm og energitjenester til privat- og næringskunder i Norge. Yve AS ble etablert i august 2021.

Yve tar vårt samfunnsansvar på alvor og er i gang med å implementere Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) i virksomheten. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er igangsatt, men som de fleste norske virksomheter er det et arbeid som vil pågå over tid. Dette er den første rapporten som er laget med grunnlag i Åpenhetslovens krav og veiledere fra NHO og Energi Norge. I denne rapporten gir vi et overordnet bilde av metodikk og foreløpige vurderinger.

Yve vil forplikte seg til å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Denne forpliktelsen er innarbeidet i etiske retningslinjer, og retningslinjer for innkjøp.

Klikk her for å gå til aktsomhetsvurdering 2023

Klikk her for å gå til aktsomhetsvurdering 2022

Informasjonsforespørsler

For informasjonsforespørsler til Yve AS klikk her