Vårt ansvar

Vi samler inn og bruker personopplysninger, det vil si opplysninger som kan knyttes til deg, når du kontakter oss. Vi behandler dine personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte, slik at ditt personvern Ivaretas med gjeldende personvernlovgivning.

Behandlingsansvarlig:

Yve AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Yve AS har org nr 927 34 6575 og adresse Kongens gate 46, 8514 Narvik.

Har du spørsmål om dine opplysninger, eller ønsker ytterligere informasjon om ditt personvern er du velkommen til å kontakte oss på post@yve.no, telefon eller per brev.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Opplysninger fra deg

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner for samhandling med leverandører og andre samarbeidspartnere. Lagringstid vil variere ut fra samarbeidets art, behandlingskategori og eventuell berettiget interesse i å dokumentere relasjoner.

Om du søker på stillinger hos oss, lagrer vi ditt navn, kontaktopplysninger, CV, søknad, attester og referanser inntil du får tilbakemelding om at stillinger er besatt. I enkelte tilfeller oppbevarer vi disse opplysningene når søker ber om det og med grunnlag av samtykke fra deg.

Statistikk fra vår nettside

Vi innhenter anonymisert besøksstatistikk fra vår nettside ved bruk av Informasjonskapsler/cookies. Hensikten er å innhente informasjon om hvordan besøkende bruker vår nettside for å forbedre vårt nettsted.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din datamaskin. Du får spørsmål om å samtykke til bruk av informasjonskapsler. Hvis du ønsker å deaktivere informasjonskapsler, endrer du innstillingene i nettleseren din.

Vi benytter Google Analytics for å sammenstille statistikken. Statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår. Statistikken gir informasjon om hvilken side du har besøkt, hva du har søkt på i vår søkemotor, dato og tidspunkt samt teknisk informasjon om enheten din. Webserveren sletter umiddelbart IP-adressene til besøkende. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne. Derfor er statistikken anonym og kan derfor ikke knyttes til deg som enkeltperson

Yve as er til stede på LinkedIn og direkte henvendelser vil bli besvart av oss. Generelt er det brukervilkårene til LinkedIn som gjelder for din aktivitet.

Oppbevaring av personopplysninger

Opplysningene lagres for å kunne behandle din henvendelse, og eller så lenge leverandørforholdet er aktivt. Opplysningene sletter når vi ikke lenger har et formål for å behandle dem.

Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Vi vil be deg om å bekrefte din identitet eller gi mer informasjon før vi lar det ta i bruk dine rettigheter. For å benytte deg av dine rettigheter kan kontakte oss på e-post Forespørselen behandles senest innen 30 dager. Er det nødvendig med lengre behandlingstid vil du få beskjed om dette med årsak til forsinkelsen. 

Innsyn og retting

Du har rett til å få vite hvilke opplysninger vi har om deg, og kreve at mangelfulle eller uriktig opplysninger skal rettes eller slettes. Du kan be om innsyn i opplysninger vi har om deg.

Sletting

I særlige tilfeller kan du be os slette opplysninger om deg selv, før tidspunktet for vår alminnelige generelle sletting inntreffer.

Innsigelse

Du har rett til å rette innsigelse mot behandlingen av personopplysningene dine, hvor behandlingen ikke er strengt talt nødvendig eller hvor behandlingen ikke er pålagt gjennom lov eller forskrift

Du har rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og /eller direkte markedsføring.

Endring av erklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre personvernerklæringen. Denne ble sist endret 1. juni 2023

Klage

Datatilsynet er gjeldende tilsynsmyndighet for personopplysningssikkerhet. Dersom du opplever noe du mener er brudd på regelverket, skal du først kontakte Kraftriket. Hvis du mener at vår tilbakemelding er utilstrekkelig, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynet:

Pr post: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo

Pr e-post: post ppostkasse@datatilsynet.no. 

Datatilsynet oppfordrer deg til først å klage direkte til oss, slik at vi kan uttale oss om saken før Datatilsynet behandler den. Har du spørsmål om dette kan du kontakte vårt kundesenter.