Fire prioriterte bærekraftsmål i Yve-konsernet er besluttet

For Yve er det viktig å både rigge oss for fremtiden – og involvere medarbeiderne våre. Hele organisasjonen har derfor fått være med på å påvirke hvilke prioriterte bærekraftsmål som konsernet skal ha fokus på fremover.

Under Yves konsernsamling på nyåret fikk alle ansatte i Yve og datterselskapene være med på å stemme frem hvilke bærekraftsmål de mener at er de aller viktigste for Yve-konsernet og datterselskapene å jobbe videre med i 2024.

Basert på tilbakemeldingene og innspill fra ledelsen, er det besluttet at følgende fire av FNs bærekraftsmål skal ha hovedfokus i konsernet:

Utvalgte bærekraftsmål Yve

Bærekraftsmål 7: Ren energi til alle  

Energi er blant de største bidragsyterne som kan påvirke klimaendringene, i forhold til CO2-utslipp og andre drivhusgasser. Løsningen er fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solenergi – og Yve er en del av denne løsningen. 

Vi skal fortsette å utvikle energibesparende produkter og tjenester som tilgjengeliggjør varmepumper, elbiladere, solceller og løsninger for energideling til kundene våre. Vi skal hjelpe kundene med å redusere strømforbruket ved å tilby tjenester med mulighet for rentefri nedbetaling.  

Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn  

Vi skal bidra til lokalsamfunnene der vi driver virksomhet ved å være til stede – og tilby energibesparende tjenester. 

At vi i Yve er spredd over hele landet fører til at vi har samfunnsengasjerte ansatte som bidrar til sine egne lokalsamfunn ved å leve og bo. 

I tillegg sponser vi hvert år gode lokale formål, med fokus på tiltak som har positive innvirkninger og ringvirkninger på miljøet.  

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon  

Vi skal jobbe for å ha økonomisk vekst på en måte som ikke forringer miljøet. Yve og datterselskapene stiller blant annet krav til samarbeidspartnere og underleverandører om etikk og bærekraft. Yve skal også ha fokus på mindre svinn og få på plass gode innkjøpsrutiner. 

Som en av eierne i selskapet Green Norway bidrar Yve til å gjøre etablerte bygg mer energieffektive.  

Vår app, som stadig er i utvikling, hjelper kundene med å oppnå stor energieffektivisering. Det samme gjør produktene LIVE, Smartlading og Min bedrift.  

Yve har i tillegg som ambisjon å være en god energirådgiver. Vi skal hjelpe kunden med å forstå hvordan energimarkedet henger sammen, og hva kunden selv kan gjøre hjemme for at boligen skal være så energieffektiv som mulig.  

Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene  

Vi har etablert en god plattform for å lykkes med å levere strøm og energibesparende tjenester til kunder over hele landet. Yve-plattformen er rigget for samarbeid med lokale samarbeidspartnere, slik at vi kan tilby de samme gode tjenestene både i og utenfor byene.  

I tillegg vil vi i forretningen vår løfte blikket – og være med på å ta valg som bidrar til en positiv samfunnsutvikling og en mer rettferdig verden. Yve er medlem i UN Global Compact – en internasjonal organisasjon der vi jobber sammen om å bidra til å innfri FNs bærekraftsmål. Samarbeid er nøkkelen for å lykkes både på mikro- og makronivå.  

– Viktig med lønnsomhet på en bærekraftig måte

Ingrid Svensrud er direktør for økonomi og bærekraft i Yve, og har siden høsten 2023 ledet bærekraftsarbeidet i organisasjonen.

Stensrud forteller at en arbeidsgruppe bestående av ansatte fra ulike fagfelt i Yve-konsernet er satt sammen i 2023. Hovedfokuset til gruppen er blant annet å sørge for at Yve har gode bærekraftsaktiviteter planlagt gjennom året, samt å involvere alle ansatte i organisasjonen. 

– Det er viktig for oss med lønnsomhet på en bærekraftig måte. I arbeidsgruppen jobber vi tett på sammenhengen mellom økonomiske, sosiale og miljømessige forhold – og for å se disse oppimot valg som tas i forretningsdriften vår i det daglige, sier Svensrud, og forklarer:

– Yves ambisjon er videre vekst og samarbeid med stadig flere aktører og selskaper. I tillegg er det viktig for oss at potensielle samarbeidspartnere og investorer får et godt innblikk i de gode valgene som Yve og datterselskapene våre gjør. Arbeidsgruppen hjelper oss med å formidle bærekraft i forretningen vår, både innenfor og utenfor organisasjonen.

Fokus på bevisstgjøring

Ingrid Svensrud opplever at FNs bærekraftsmål 7, 11, 12 og 17 er naturlige fokusområder for Yve-organisasjonen å jobbe videre med. Målene skal nå løftes inn i konsernstrategien for den kommende perioden.

– Hvordan måle bærekraftsresultater i Yve-konsernet?

– Dette er helt klart en utfordring, men fra 2025 innføres det nye krav til bærekraftsrapportering som vil gjøre det lettere å se de store linjene og «bevisene» på hva vi i Yve faktisk leverer på. I mellomtiden vil vi ha fokus på bevisstgjøring hos alle ansatte, og vi vil løfte frem de fire satsingsområdene våre med jevne mellomrom. I tillegg handler det om å fortsette i det gode sporet som vi allerede er i, sier Svensrud, og forklarer: 

– Gjennom årenes løp har vi blant annet arrangert strandryddedager, vi har jobbet for å sikre tilgang på energibesparende løsninger med en rimelig nedbetalingsmodell for kundene våre, og alle datterselskaper er sertifiserte som Miljøfyrtårn. I tillegg fører vi hvert år klimaregnskap som hjelper oss med å fokusere innsatsen oppimot de områdene som har størst betydning for oss.  

– På hvilken måte er klimaregnskap viktig for Yve? 

– Klimaregnskapet vårt gir oss et godt overblikk over hvordan vi i Yve-organisasjonen selv påvirker miljøet. Da har vi også kunnskap som hjelper oss med å ta grep der vi kan. 

Ansatte i Yve konsern

AVSTEMMING: Ingrid Svensrud og resten av bærekraftsgruppen i Yve holdt både innlegg og avstemning på konsernsamlingen tidligere i år. Hele organisasjonen har fått være med på å påvirke hvilke av FNs bærekraftsmål som Yve skal ha fokus på fremover.