– Yve har etablert en god plattform for å lykkes

Pressemelding 5. juni 2023

– 2022 ble et krevende år med krig i Europa som har påvirket oss alle, og som har gitt bevegelser i energimarkedene som man aldri tidligere har sett. Selv om vi ved inngangen til 2022 hadde forventet betydelig bedre resultater enn hva regnskapet viser, så er vi fornøyde med resultatene vi har levert markedsforholdene tatt i betraktning, sier administrerende direktør Anders Kvamme om 2022-tallene.

Ambisjon om videre vekst

Yve er morselskap til Polar Kraft og Kraftriket. I 2022 lyktes også selskapet med å få med Smart Energi, samt strømsalgsvirksomhetene i Andøy Energi, Trollfjord Kraft og Meløy Energi slik at Yves virksomheter nå har over 200 000 kunder. Ambisjonen er at Yve skal vokse videre for å sikre posisjonen blant Norges ledende strømselskaper – og tilby kundene produkter og tjenester som gjør det enklere å ta miljøvennlige energivalg.

Utbytte til eierne tross et utfordrende marked

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for året utgjorde 49 mill. kr. Resultatet er preget av de krevende markedsforholdene, og av at strømkundene i Sør-Norge har redusert forbruket sitt betydelig i 2022. Den organiske kundeutviklingen gjennom året har vært positiv, og vår organisasjon har blitt rangert som en av de beste i bransjen på kundeservice.

Høye kraftpriser har medført stor økning i arbeidskapitalbehovet for strømsalgsvirksomheter. Denne økningen påvirker aksjeverdiene i Yves datterselskaper Polar Kraft og Kraftriket.

– Vi har valgt å gjøre en ekstraordinær nedskrivning av disse aksjeverdiene i balanseregnskapet til morselskapet Yve. Dette medfører at konsernregnskapet viser negative tall for resultatet før og etter skatt, til tross for positivt resultat fra driften vår på nærmere 50 mill. kr., sier Kvamme.

Yve er til tross for et svært utfordrende marked i stand til å betale et utbytte til eierne på 23 mill. kr.

Gå til vår Årsrapport for 2022